KLIK SINI !!!

Sunday, July 26, 2009

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan Prasekolah membolehkan murid :

# Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep kendiri yang positif dan menjadi warganegara yang patriotik.
# Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.
# Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
# Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukan sebagai bahasa kedua.
# Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam .
# Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
# Mempunyai kemahiran kognitif ,kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.
# Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.
# Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik, dan,
# Mempunyai daya kreatif dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

No comments:

Post a Comment